Om teatern

Gen Hedberg hälsar välkommen till den lilla teatern på Fjällgatan. I tjugo år har publiken strömmat till och många besökare återkommer flera gånger och tar med eller tipsar vänner.

Teater Dur & Molls scen öppnade 1998. Stor inspiration har varit Allan Edvall på Brunnsteatern, samt den exempellöst skickliga holländaren Neville Trentor.

Man kan välja många sätt att spela teater på. Dur & Moll som nyligen firat ett mycket stolt tjugoårsjubileum, har valt att väva ihop fantasi och fakta i kulturhistorisk miljö och förflytta besökaren i tid via scenografi, mask och attribut, och använda sinnrika lösningar för ljud, ljus och scenbyten. Våra föreställningar är skrivna för lokalen. ”Aline på berget” utspelar sig på 1700-talet, ”Kristin” under det omvälvande 1800-talet. Astrid i 1940-talets Stockholm under andra världskriget samt Ejdra och det stora oväsendet utspelar sig under 1600-talets häxprocesser. Alla föreställningarna har människors värde, makt och status ur ett kvinnligt perspektiv som tema och erbjuder en ärligt menad livsbejakande upplevelse.

Marknadsföring i traditionell mening är inte ekonomiskt möjlig, inte heller biljettsubventionering, då teatern drivs utan bidrag eller sponsorer. De åskådare som är nöjda med sitt besök uppmanas istället att tipsa vänner och bekanta. Med över tusen spelningar för tjugo åskådare per gång, har på så vis cirka tjugotusen personer sökt sig hit på rekommendation. Vår fantastiska publik – varje enskild person –  har på detta sätt varit helt ovärderlig!

Dur & Moll drivs som ideell förening och det ligger mycket arbete bakom av skickliga medarbetare. Närmare femtio personer, såväl yrkesverksamma som autodidakter – är eller har – under åren varit delaktiga på olika sätt. Belöningen är stolthet över teaterns framgång i konkurrens med övrigt kulturutbud i Stockholm. Men i huvudsak är Dur & Moll en ”enmansteater”, hela idén och den löpande verksamheten drivs av skådespelaren Gen Hedberg. 

En bedrift och kulturgärning av beundransvärt mått, vilket flera journalister varit snabba på att lyfta fram i sina artiklar. Konceptet har visat sig uppskattat, intresset för kulturhistoria har vuxit enormt de senaste åren. Detta återspeglas i den litterära världen men är svårare att finna i teatersammanhang. Här har teater Dur  & Moll en given plats i teaterutbudet. Att förmedla tidigare generationers liv och leverne är en rik källa till förståelse och identitet för alla människor, och det är vår förhoppning att teater Dur & Moll bidrar med en värdefull stund av ”levande historia” för våra besökare.