Vision


Teater Dur & Molls vision är att skapa ett uppriktigt och livsbejakande möte med publiken och få åskådaren berörd i sin egen föreställningsvärld och ur sitt eget livsperspektiv. Teatern har valt att kombinera skådespeleri med masker och attribut, vilket skapar en unik närhet eftersom publiken blir medskapare av de olika rollkaraktärerna. Vår kulturmärkta lokal (byggd 1723) utgör en avgörande roll för teatern. Dess faktiska historia skapar en genuin atmosfär, och med maximalt fyra meter mellan scen och salong där alla kan se skådespelaren i ögonen, bidrar den påtagligt till upplevelsen.